Profil

Fotografia mea
las descrierea mea la discreţia altora.

miercuri, 26 septembrie 2012

Statul Republica Moldova

Republica Moldova este moştenitoarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti.

Teritoriul
Din punct de vedere teritorial, moştenirea sovietică se confirmă plenar (cu excepţia celor 200 de metri adăugaţi Portului Giurgiuleşti, în schimbul autostrăzii şi a fâşiei de pământ de la Palanca, cedate Ucrainei în urma unui troc ce contravine articolului 1 (1) şi articolului 3 ( 1) din Constituţie):Integritatea teritorială a RM este o batjocură în raport cu prezumtiva integritate teritorială a RSSM, în componenţa URSS. Atunci aveam hotar doar pe Prut, acum avem "hotar" şi pe Nistru. În 1940, frontierele au fost stabilite la Comitetul Central al PCUS, în 1990 - teritoriul din stânga Nistrului a fost "adjudecat" de un bandit.

Instituţiile
RM a moştenit şi instituţiile RSSM. Sovietul Suprem a devenit Parlament, cu toate că istoriceşte s-ar fi cuvenit să fie reconstituit Sfatul Ţării. Sovietul Comisarilor Norodnici a fost redenumit Guvern, membrii căruia au rămas a fi numiţi pe criterii politice. NKVD-MVD-KGB au fost reorganizate şi rebotezate, deşi prin anii '90 se utilizau aceleaşi metode de intimidare şi persecuţie. Televiziunea - din organ de propagandă al statului a rămas a fi doar una din sursele de informare (şi dezinformare) a publicului.
Cu toate că există instituţii create în anii de independenţă, majoritatea acestora, oricâtor reforme nu ar fi supuse, rămân a fi copii fidele ale instituţiilor din perioada sovietică.
Asemeni unui copil maltratat care preia multe dintre deprinderile agresorului (sau asemeni unei victime a sindromului Stockholm), RM s-a cramponat în a prelua denumirile, organigramele şi sistemul birocratic al altor instituţii. De ce în Rusia există Duma de Stat, în Ucraina - Rada Supremă, în SUA - Congres, iar noi ne-am deprins să imităm forma de guvernare şi sistemele politice ale altor state (în acest caz - parlametarismul englez)? De ce moldoveniştii de paradă nu propun reintroducerea dregătoriilor? Cel puţin, curentul lor pretins istoric şi-ar găsi justificare în "romantismul Evului Mediu".
La fel ca în perioada sovietică, atunci când aparatul birocratic nu era capabil decât să paraziteze funcţionarea instituţiilor, astăzi nu există decât o luptă acerbă pentru obţinerea şi păstrarea fotoliilor.

Mentalitatea
La sfârşitul anilor '80 ai sec. XX, populaţia majoritară a RSSM conştientizase că perestroika semnalase lipsa drepturilor cetăţeneşti (nu te puteai opune regimului) şi lipsa echităţii sociale (moldovean fiind, nu meritai să deţii un apartament în Chişinău). Revolta împotriva acelei stări de fapt a fost hiperbolizată la statutul de "mişcare de renaştere naţională", când doar o infimă parte din populaţie îşi asumase caracterul militant al revendicării dezideratelor naţionale. O comparaţie cu activitatea Solidarităţii din R.P.Polonia sau cu procesele de obţinere a independenţei în ţările baltice ar elucida impactul real pe care-l avea "Cenaclul Mateevici" în RSSM şi ar explica de ce Frontul Popular nu a devenit altceva decât un partid politic, care în 1999 a renunţat cu ipocrizie la ceea ce-şi propusese, în statutul adoptat la Congresul al III-lea din 1992, şi anume - realizarea Unirii.

Revenind la moştenirea mentalităţii colective din perioada sovietică, este lesne de înţeles evocarea ubicuă a fantomei statalităţii. Dacă la sfârşitul anilor '80, reprezentanţii majorităţii optau pentru LIBERTATE şi SUVERANITATE, astăzi, conform tradiţiei sovietice, aceştia se fac luntre şi punte pentru stabilitate şi "statalitate".

Populaţia
Conducerea RM a moştenit de la conducerea RSSM (şi, implicit, a URSS) dezinvoltura cu care-i condamnă pe locuitorii acestui spaţiu la sărăcie, la foame, la subzistenţă. De-a lungul a 20 de ani de independenţă, populaţia RM este impusă să plece din ţară. Exodul nu este altceva decât o moştenire a deportărilor. Politicile de constrângere s-au perpetuat într-o manieră soft, capitalistă. Adică eşti forţat să pleci nu pe cheltuiala statului, ci pe banii proprii.
Astăzi, ca şi în perioada sovietică, economia nu este în mâinile moldovenilor. Astăzi, rusofonii, din "minorităţi imperiale" s-au transformat în "minorităţi preferenţiale". Încă puţin şi statul le va oferi despăgubiri că s-au născut nu acolo unde au vrut.

Biserica
Autoritatea Bisericii Ortodoxe, la fel ca în perioada sovietică, este ştirbită, dacă nu chiar sucombată. Religia creştină a devenit un cult oarecare. Credinţa s-a transformat în business: eşti cu atât mai "credincios", cu cât "jertfeşti" mai mult.
Ateii au invadat spaţiul public, revendicându-şi statutul din perioada ateismului ştiinţific. Comuniştii au devenit mari credincioşi. Credincioşii au devenit mari comunişti.

Limba
Dacă la sfârşitul anilor '80 s-a luptat pentru grafia latină, pentru limba maternă şi conta ce limbă vorbeşti, acum se luptă pentru voturi şi contează "ce pui pe limbă".
Însăşi Constituţia RM, prin art. 13 (1), vine în contradicţie cu Declaraţia de Independenţă, care reprezintă "certificatul de naştere" al statului. Atunci când o persoană are o inadvertenţă în acte (numele său din certificatul de naştere este "ION", iar în buletinul de identitate e scris "IVAN"), depune toate eforturile pentru a corecta unul dintre documente. Având în vedere că Declaraţia de Independeţă nu poate fi modificată, întrucât în baza acelui act am fost recunoscuţi ca stat independent, urmează să fie rectificat articolul din Constituţie.
Dar ce folos? Ştiinţific, parafrazându-l pe M.Lupu, RM nu ar trebui să existe ca stat.

În loc de concluzii:
Întrebarea firească după gândurile înşirate ceva mai sus este următoarea: la ce capitol Republica Moldova a eşuat? Cu certitudine, RM a eşuat ca stat.
Imaginaţi-vă că R. Moldova este un organism în care toate organele cedează, mâna stânga (Transnistria) e cuprinsă de cangrenă şi se pompează inutil sânge din toate centrele posibile de transfuzie. Ce trebuie să facă medicul în acest caz? Nu poate decât să declare ora decesului şi, dacă pacientul şi-a dat anterior acordul, să-i doneze organele unei persoane compatibile...

Referinţe:
1) Declaraţia de suveranitate a RSSM: 
2) Declaraţia de Independenţă a RM:
3) Constituţia RM:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu