Profil

Fotografia mea
las descrierea mea la discreţia altora.

luni, 23 iulie 2012

Republica lui Mazur

Nu ştiu cum se face că şi mazurii au ajuns a fi cei mai mari moldoveni. Mai mari decât Ştefan cel Mare.

În "proclamaţia către popor" (http://federatia.md/?p=118), un oarecare Sveatoslav Mazur propune o operaţiune ofensivă pentru a reduce prezenţa americană în partea de est a Uniunii Europene.
Adică acest "apărător" al UE, care susţine, paradoxal, aderarea Republicii Moldova la Uniunea Euro-Asiatică, consideră că "prezenţa americană" depăşeşte influenţa Federaţiei Ruse în regiune. În acest sens, este lansată ideea "operaţiunii ofensive", ca şi cum pe teritoriul RM ar fi un teatru de război.

În pledoaria sa, "moldoveanul" Mazur declară că mişcarea federală a fost creată pentru centralizarea poporului moldav multinaţional. Adică reprezentanţii naţiunilor din RM constituie "poporul moldav". Oare ce cred despre asta bulgarii, ucrainenii, ruşii, ţiganii ş.a. care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova?
Acest individ desconsideră teoriile cu privire la crearea naţiunilor, afirmând că un popor poate fi format din mai multe naţiuni. Altfel spus, la dânsul totul e cu fundul în sus. 

În continuare, individul susţine că este timpul să finisăm cu manipulaţiile şi aventurile politice. Lăsând la o parte faptul că nu cunoaşte forma de plural a lexemului "manipulare", atrageţi atenţia cu câtă nonşalanţă operează cu sintagme precum "aventură politică". Reiese că activitatea oricărui partid înregistrat la Ministerul Justiţiei din RM nu este decât o "aventură politică", în timp ce "mişcarea federală" pe care a lansat-o reprezintă un act sublim de manifestare populară. Ce norocoşi suntem că a (re)apărut ideea federalizării.

Izul de vendetă se întrevede pe tot parcursul declaraţiei sale, întrucât crede că oligarhii şi aderenţii săi (corect: "aderenţii lor") sunt datori să explice poporului ce au făcut timp de 20 de ani. Într-un mod providenţial, tovarăşul Sveatoslav afirmă că materialele adunate de organele competente vor fi în curând divulgate. Probabil ceea ce a spus mătuşa Eudochia va fi scos la iveală. Aşteptăm cu sufletul la gură spovedaniile bătrânei. Asta se numeşte "teaser" reuşit!

***
Într-o altă postare de pe site-ul "federaştilor" (parcă nu am schimbat nicio literă) - http://federatia.md/?p=74, "gurul" Mazur propune crearea, prin scindarea altor două ţări, a Republicii Federale Moldova. Această ingerinţă în treburile interne ale României şi Ucrainei, acest atac la integritatea teritorială a statelor vecine, nu este doar sfidător, este şi pernicios.


În concepţia federaliştilor, noul stat ar trebui să înglobeze teritorii ce astăzi aparţin României şi Ucrainei, în virtutea "dreptului istoric". Aberaţia lansată este lesne de combătut în baza a două argumente istorice:
  1. Nu poţi revendica refacerea unui stat medieval în contextul raporturilor internaţionale existente astăzi. Imaginaţi-vă polonezii să ceară de la vecinii lor "retrocedarea" teritoriilor statului medieval Polonia. Sau de câte teritorii ar fi lipsiţi ruşii dacă se revine la reconfigurarea hotarelor medievale (de altfel, conceptul de frontieră apare abia la 1648)? Este un non-sens şi o fantasmagorie, mai ales că în cazul nostru, succesorul Ţării Moldovei a fost Principatul Moldova, care la 1859 s-a unit cu Ţara Românească şi au format statul modern România.
  2. În componenţa statului medieval Moldova nu intrau teritoriile din stânga Nistrului, iar capitala nu a fost niciodată Chişinăul. Un singur domn al Moldovei a primit de la otomani titlul  de "hatman al Ucrainei" - Gheorghe Duca, dar titulaturile nu erau întotdeauna conforme cu starea de fapt.
În continuare, "moldoveanul" Mazur sugerează existenţa a două limbi oficiale: "moldoveneasca" şi rusa. Respectiv, pentru un individ care promovează unitatea "poporului moldav multinaţional" condus de Dumnezeu, crearea unui nou Babilon, în care oamenii să nu se înţeleagă între ei, este de-a dreptul blasfemică.

Utopia lansată de federalişti nu se rezumă aici. Printre subiecţii Federaţiei preconizate se enumeră "Republica Bucovina", "Republica Moldova de Vest", "Republica Moldova de Est", "Republica Moldovenească Nistreană", "Republica Găgăuzia" şi "Republica Autonomă Basarabia". Înţelegem necesitatea racordării la standartele dreptului internaţional, dar cum rămâne cu suveranitatea poporului? cu dreptul la autodeterminare? La sigur bucovinenii nu se consideră moldoveni după naţionalitate, la fel şi românii din dreapta Prutului.

Pe post de stemă de stat, federaliştii propun următorul blazon:

Nici nu mă miră că pe această reprezentare heraldică nu sunt prezente stemele "subiecţilor federaţiei". Nu se vede pe această "stemă de stat" blazonul "Republicii Bucovina", nici al "Republicii Moldoveneşti Nistrene". În mod normal, stema trebuia împărţită în 4 sau 5 cartiere.
Pe acest desen se vede doar grandomania şi lipsa de cunoştinţe heraldice a autorului. De ce scutul este timbrat de o coroană, dacă forma de guvernare a statului preconizat este de "republică prezidenţială"? Care este explicaţia ştiinţifică a existenţei celor 2 lei afrontaţi care sprijină stema? De unde s-a luat colanul cu inscripţia: DUMNEZEU ÎMPĂRĂŢIA PUTEREA? Suntem oare turco-moldoveni ca să avem reprezentat iataganul încrucişat cu buzduganul pe stema de stat? De unde s-a luat steagul militar al Sfântului Gheorghe pe acest desen?

În continuare, se precizează că religia dominantă în viitorul stat va fi ortodoxia. Indubitabil, diletantismul este la el acasă pe site-ul federaţia.md, din moment ce se confundă religia cu confesiunea.

***
Finalmente, o nouă postare relevă câteva hărţi istorice ale Moldovei: http://federatia.md/?p=139.
Este salutabilă predilecţia pentru reprezentările grafice ale Ţării Moldovei, dar nu toate hărţile au indicate autorul şi sursa. De altfel, cel puţin una dintre hărţile scanate şi postate pe site aparţine dr. conf. în istorie, Vladimir Mischevca, care deţine dreptul de autor asupra acesteia, iar cei care au postat-o nu i-au cerut permisiunea şi nici nu au indicat sursa (harta a fost publicată pentru prima dată în revista Cugetul, nr. 2, 1992, p. 4-5):
joi, 12 iulie 2012

Între seceră şi ciocan

Lui Voronin & Co i s-au luat jucăriile. Asta pentru că secera şi ciocanul erau nişte jucării periculoase, nişte veritabile arme roşii.
Mi-e teamă, însă, ca aceste arme roşii să nu devină un fel de "sabie a lui Damocles".

Comunismul trebuia condamnat încă de când a apărut. Dar ca şi păcatul Evei, acest fapt trebuia să se producă pentru ca omenirea să înţeleagă cât de departe pot ajunge erorile şi ororile umane. Numai că după izgonirea din grădina Edenului, Adam şi Eva urmau să ajungă pe pământ, nu în iad...

În mod paradoxal şi regretabil, comunismul, ca ideologie şi ca sistem politic, nu i-a afectat pe creatorii săi, ci pe numeroase popoare cărora le-a fost impus. Şi de aici rezultă totalitarismul regimurilor comuniste.


Cu riscul de a pierde firul roşu al gândurilor, voi comenta cele întâmplate astăzi în Parlamentul RM:
La iniţiativa fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal, a fost înaintat proiectul legislativ de condamnare a crimelor regimului totalitar comunist din RSSM şi de interzicere a utilizării în scopuri politice şi de propagandă a simbolurilor comuniste - secera şi ciocanul.
Deputaţii fracţiunii comuniştilor au condamnat iniţiativa de condamnare a simbolisticii ideologiei lor (ca şi cum "hoţul ar fi strigat: hoţul"). Au recurs la ameninţări, au încercat să se milogească şi să tergiverseze procesul de votare.
Au avut loc dezbateri. De formă, nu de fond.

Comuniştii insistau că toate crimele regimului comunist sunt inerent legate de "prosperitatea popoarelor sovietice şi socialiste". Chipurile dacă utilizarea simbolurilor "secera şi ciocanul" va deveni ilegală, atunci vor trebui anulate toate diplomele din perioada URSS şi se va recurge la demolarea monumentelor istorice din acea perioadă şi la ciuntirea unor clădiri ce aparţin patrimoniului nostru arhitectural. Replica lor năstruşnică se rezumă la aceea că "le este furat trecutul". Paradoxal din partea unora care au tot schimonosit şi au tot politizat trecutul...
Această percepţie despre condamnarea unor crime indubitabile demonstrază lacune în a deosebi binele de rău, lumina de întuneric, adevărul de minciună şi, nu în ultimul rând, politicul de social.
Faptul că nu a existat un Nürnberg al comunismului este cauza inoculării ideii că ceea ce a produs comunismul este un tot întreg, o moştenire a unei societăţi conştiente de opţiunea sa. Nimic mai fals.

  • După cum nazismul nu reprezintă o ideologie colectivă, ci un produs al unui individ capabil să coaguleze în mod centripet alte minţi pătimaşe, la fel şi comunismul nu este decât expresia unei interpretări leniniste şi, ulterior, staliniste a concepţiilor social-economice ale lui Marx şi Engels.
  • Atât nazismul, cât şi comunismul s-au impus pe cale violentă, agresivă, revoluţionară dacă doriţi, fără a urma calea evolutivă a formării unei ideologii colective (cum este monarhismul, bunăoară).
  • Nazismul şi comunismul au fost ideologii create din ură şi instigatoare la ură: fie la lupta rasială, fie la lupta de clasă.


A condamna comunismul nu înseamnă a condamna toţi comuniştii ca indivizi cu viziuni de extremă stângă. La fel cum procesele de la Nürnberg nu au însemnat condamnarea germanilor ca naţiune, ci doar a regimului nazist.

O altă divagaţie din partea unei tovarăşe deputat se referea la faptul că, chipurile, cei deportaţi, asasinaţi, înfometaţi, băgaţi la puşcărie de regimul comunist ar fi meritat aceste atrocităţi întrucât erau ostili regimului. O asemenea concluzie este pernicioasă din moment ce demontează prezumţia nevinovăţiei şi încearcă să muşamalizeze crime incontestabile.
Să admitem că unele victime ale represiunilor comuniste au fost vinovate de anumite acţiuni ce puneau în pericol statul sovietic, dar însăşi prezenţa lor în componenţa acelui stat le-a fost impusă. Nu a fost un act de voinţă, ci un act de agresiune. Nu au fost convinşi, ci constrânşi. Prin urmare, lupta chiaburilor faţă de regimul comunist a constituit o rezistenţă împotriva unei ingerinţe în viaţa lor spirituală, în comunitatea lor tradiţională. E ca şi cum ţi-ar intra cineva în casă şi te-ar impune să cedezi proprietatea, iar tu n-ai riposta.

De-a dreptul hilară mi s-a părut afirmaţia cum că decizia de astăzi a Parlamentului RM nu este adecvată din moment ce mai există state comuniste în lume. Întâi de toate, această lege are forţă juridică doar pe teritoriul Republicii Moldova, prin urmare nu văd nicio imixtiune în treburile interne ale unor (foste sau actuale) state comuniste.
Totodată, legea nu este decât o încercare de a repara prejudiciul moral cauzat descendenţilor victimelor regimului totalitar comunist şi de a preîntâmpina repetarea "scenariului" odios.

Finalmente, nu consider că s-a aplicat "o lovitură sub centură" PCRM-ului şi nici nu văd în adoptarea acestei legi o "lovitură de graţie" acordată comunismului din RM. Mai degrabă este vorba despre o reabilitare tardivă, dar imperioasă unei comunităţi încă afectate de "memoria traumată". 
Comuniştii au ocazia să realizeze un rebranding amânat şi să revină în forţă pe fundalul unui moldovenism primitiv şi agresiv. Cred că vor alege drept capul de bour pe fundal roşu ca noua lor siglă. Şi cu toate că iarăşi ne vom pomeni între seceră şi ciocan, părinţii, buneii şi străbuneii noştri au meritat această consolare pe care parlamentarii alianţei le-au oferit-o astăzi.

miercuri, 11 iulie 2012

Basarabia şi Băsescu

Din punct de vedere etimologic, "Basarabia" nu provine de la "Băsescu". După cum nici Băsescu nu pare a fi un nume de familie de "origine basarabeană".
Din punct de vedere politic, Crin Antonescu este antipodul mareşalului Ion Antonescu.
Din punct de vedere moral, Ponta nu ar trebui să fie prim-ministru.


Dar toate aceste puncte de vedere nu contează. După cum nu va conta votul celor ce se vor prezenta la referendum.

Crin Antonescu spunea pe data de 6 iulie că "România arată ca un stat în derivă. Un stat acefal, neguvernat şi fără direcţie": http://www.crinantonescu.ro/Blog/CrinAntonescu/art/795/Nevoia-de-alternativa-Acum.html Să înţelegem că un stat "bicefal", în care al doilea cap nu ar putea decât să-l copieze pe primul, ar fi mai potrivit?


Victor Ponta zicea pe data de 21 iunie că: "USL este o uniune a binelul care se luptă cu răul" - http://blogponta.wordpress.com/2012/06/21/lupta-pentru-revenirea-la-normalitate/.Cred că prea multe filme Harry Potter a privit, de-şi închipuie că luptă cu Voldemort.


NU Băsescu a făcut ca România să devină ţară membră UE. Dar aderarea României la Uniunea Europeană s-a făcut în mandatul lui Băsescu.
NU Băsescu a acordat cetăţenie română basarabenilor, dar mult mai mulţi români din Basarabia au redobândit cetăţenia în timpul preşedinţiei sale, decât pe vremea predecesorilor săi.
NU Băsescu a băgat România în criză, deşi e vina lui că nu a putut de unul singur să o scoată...
NU Băsescu l-a condamnat şi apoi l-a împuşcat pe Năstase. Şi asta poate s-o confirme "mătuşa Tamara"...
NU Băsescu le-a acordat maghiarilor 7% reprezentativitate în Parlament. Asta au făcut-o cei care au venit la putere după '89.
NU Băsescu a privatizat majoritatea rezervelor naturale ale României. Asta au făcut-o cei care au vândut ţara din fotoliile de senatori şi deputaţi.
NU Băsescu l-a alungat pe Rege, adoptând o Constituţie republicană.
NU Băsescu a făcut "revoluţia de la 7 aprilie", deşi el ne era pe atunci unicul preşedinte.

De aceea îi îndemn pe toţi cei care deţin paşapoarte româneşti şi s-au hotărât să participe la referendumul din 29 iulie 2012 să voteze NU la propunerea de demitere a lui Traian Băsescu din funcţia de preşedinte al României (şi al Basarabiei).
Totodată, dacă Băsescu va fi demis, propun un "schimb de preşedinţi", că oricum Timofti pare să fie "suspendat" deasupra reşedinţei sale, undeva între str. 31 august şi str. Bucureşti din Chişinău, iar nouă nu ne-ar strica un "marinar" în marea geopolitică de la noi.

marți, 10 iulie 2012

Imnurile unor partide din Moldova

Muzica este arta de a comunica prin intermediul sunetelor.
Imnul este acel cântec solemn destinat elogierii unei idei.

De la un timp, muzica nu mai este artă, aşa după cum nici imnul nu mai este solemn.
Astăzi, în loc de muzică avem muzon, iar în loc de imn - haltură.

E ştiut faptul că cel care plăteşte, acela şi comandă muzica. Dar nu orice muzică se poate potrivi versurilor unui imn, deşi şi acesta poate fi comandat, cumpărat, plagiat, închiriat etc. Dar nu este exclus ca şi ideea pe care o promovează imnul să fie, la rândul ei, comandată, cumpărată, plagiată, închiriată...

Începem cu trans-bâcismul nostru:


Vă este cunoscută această piesă? Este destul de motivantă, nu? De curând am înţeles de ce domnul prim-ministru l-a invitat pe plagiatorul de Victor Ponta la Chişinău - au câte ceva în comun:


***
Un mare patriot al Moldovei, rozoviu şi dolofan, s-a lansat în viaţa publică de la Chişinău ca iphone-ul spre Marte. Întâi de toate, se vede că cineva avea nevoie de confirmare că este moldovan. Că nu este marţian.
Apoi, care Moldovă totuşi îi e mai dragă? Cea istorică sau asta isterică?
În fine, iată aşa "imn" apare după ce le plăteşti unor ţărani glamuroşi să facă o piesă hip-hop. Şi dacă n-ar fi purtat haine tradiţionale (schimonosite, stilizate, cu o vădită amprentă sovietică), ai zice că-s nişte gopnici de la coada vacii.


***
O altă perlă muzicală am găsit la PL. Aici nu prea ai ce spune, întrucât ţi se face somn, deşi versurile sunt ireproşabile:


***
La final, am rezervat melodia unui spot electoral al unui partid aflat la finalul existenţei sale. Este vorba despre PCRM. De altfel, şi piesa pare a se potrivi unui marş funerar: